Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Pon-Pát : 9.00 - 16.00h
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 25 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA

Registrujte se do Newslettru a získejte slevu na váš nákup.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.nabytek-reaction.cz od 21.2.2021

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost REACTION CZ s.r.o., Na Záhradách 3170/1a, 690 02 Břeclav, tel.: 00421902813111, IČ: 04980662, ZapsánvObchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92919 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Plátca DPH.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti REACTION CZ s.r.o., Na Záhradách 3170/1a, 690 02 Břeclav, tel.: 00421902813111, IČ: 04980662, ZapsánvObchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92919 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.nabytek-reaction.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.nabytek-reaction.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží a služby (dále jen obecně “zboží”) od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „obč. zák.“), ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pro dodání zboží na území České republiky. Pokud není dohodnuto předem jinak, prodávající dodává zboží pouze na území ČR. Kupující bere na vědomí, že zboží nebo služba může být prodávajícím poskytnuta výlučně osobám, které jsou právně způsobilé.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služby.  Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Zboží je dodáváno bez dekoračních doplňků, se kterými je případně vyobrazeno, pokud není výslovně uvedeno jinak.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3. Pro objednání zboží a služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • - objednávaném zboží a službách a popis jejich hlavních vlastností (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • - cenu zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
  • - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ odeslat objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí automatickou odpovědí obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Po prověření dostupnosti zboží a podmínek realizace jeho dodání kupujícímu, prodávající toto kupujícímu potvrdí na elektronickou adresu kupujícího. Pokud je možné dodání jen části objednaného zboží, prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti kupujícího informuje. Žádná další individuální potvrzení nejsou prováděna, pokud to není potřeba pro upřesnění objednávky.

2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu aj.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem, písemně či telefonicky).

2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 obč. zák. se výslovně vylučuje. Prodávající si vyhrazuje, že objednávka kupujícího obsahující dodatek či odchylku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky. Taková objednávka se považuje za novou nabídku, přičemž k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím dojde pouze přijetím této objednávky prodávajícím.

2.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) jsou samostatným a dobrovolným nákladem kupujícího.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

PLATBA před převzetím zboží - předem bankovním převodem s 2% slevou

Cenu objednávky můžete uhradit předem bankovním převodem ze svého bankovního účtu nebo přímým vkladem na bankovní účet vedený v České spořitelně č.ú. 4273414389 / 0800. Jako variabilní symbol platby uvádějte vždy variabilní symbol, který byl přidělen v zálohové faktuře. Pokud nedojde k platbě do 10 pracovních dnů, má prodávající právo, po předchozím upozornění kupujícího odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že prodávající akceptuje bankou potvrzený příkaz k úhradě, odpovídá kupující za to, že příkaz byl vystaven s termínem splatnosti ihned a na účtu je dostatek finančních prostředků k okamžitému uskutečnění platby. 
 
PLATBA před převzetím zboží - bankovním převodem se zálohou

Při objednávce je možnost platby zálohou a to: 50% předem a zbytek na dobírku v hotovosti při přebírání zásilky. Jako variabilní symbol platby uvádějte vždy variabilní symbol, který byl přidělen v zálohové faktuře.

PLATBA pri dodaní zboží s dobírkovým poplatkem: Při objednávce je možnost platby na dobírku v hotovosti při přebírání zásilky.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží. Dodání kurýrem DPD a TOPTRANS bez vynášky zboží.

Změna cenníka přepravy platná od 1.1.2022

DPD Od 0,5 kg - 5 kg = 149 KČ (neplatí pro nadrozměrný zboží)
DPD Od 6 kg - 10 kg = 199 KČ (neplatí pro nadrozměrný zboží)
DPD Od 11 kg - 15 kg = 249 KČ (neplatí pro nadrozměrný zboží)
DPD/TOPTRANS Od 16 kg - 30 kg = 400 KČ
TOPTRANS Od 31 kg - 50 kg = 600 KČ
TOPTRANS Od 51 kg - 75 kg = 875 KČ
TOPTRANS Od 76 kg - 100 kg = 1100 KČ
TOPTRANS Od 101 kg - 150 kg = 1800 KČ
TOPTRANS Od 151 kg - 200 kg = 2500 KČ
TOPTRANS Od 201 kg - 300 kg = 3000 KČ
TOPTRANS Od 301 kg - více kg = 3500 KČ

DOPRAVA ZDARMA: Při objednávce zboží v hodnotě nad 25.000 Kč jsou dopravní náklady hrazeny naší společností, tedy pro zákazníka to znamená dopravu zdarma.
 

Zboží je doručeno kupujícímu prostřednictvím kurýrní externí přepravní společnosti Toptrans nebo DPD.

Zboží je při dopravě bezpečně zabaleno v kartonovém obalu. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky a tyto potvrdit na přepravním listu. Reklamaci mechanicky poškozeného zboží je zákazník povinen uplatnit ihned při převzetí zboží. Rovněž je nutné ihned reklamovat neúplnost zboží. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude brán zřetel. Při převzetí balíku od přepravce se doporučuje ihned zkontrolovat, zda vnější obal balíku není poškozen. Pokud byl balík, nebo jeho obsah poškozen, je třeba s dopravcem sepsat zápis za účelem náhrady škody za poškozené zboží. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží.

 

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

4.1. Kupující má právo zrušit (stornovat) svoji objednávku písemným oznámením zaslaným na adresu prodávajícího, a nebo e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího info@nabytek-reaction.cz v případě, že kupní cena nebyla dosud uhrazena a zboží nebylo dosud objednáno nebo doručeno.

4.2. Prodávající má právo objednávku zákazníka odmítnout, a to buď celou nebo část. Prodávající má právo už potvrzenou objednávku zrušit v případě, že zboží není z technických příčin možné dodat v dodací lhůtě, nebo pokud prodávající nebo jeho dodavatelé zboží přestali vyrábět, případně dodávat. V takovém případě bude prodávající bezodkladně kupujícího kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující kupní cenu zboží úplně nebo částečně uhradil, a kupující nesouhlasí s poskytnutím jiného zboží, a ani s náhradním jiným plněním, s jinou dodací lhůtou, vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu do 14 dnů bankovním převodem na jeho účet.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 odst. písm. d) obč. zák., nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (např. individuální výběr čalounění nábytku dle vzorníků aj.).

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 obč. zák. právo od kupní smlouvy odstoupit u nás do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží, a pokud se jedná o dodání několika částí zboží, tak ode dne převzetí poslední dodávky, a to vždy bez uvedení důvodu. Oznámení kupujícího, že od kupní smlouvy odstupuje, musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno v písemné podobě ve lhůtě podle předcházející věty, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Formulář ke stažení je k dispozici: TU. Zboží, které užívatel vrací prodávajícemu, se odesíla na níže uvedenou adresu: REACTION s.r.o., Podunajská 25A, areál f.GEOS, 82106 Bratislava, Slovensko, email: info@nabytek-reaction.cz.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od převzetí vámí, nebo pověřenou osobou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu. Podmínkou pro vrácení je i púvodni obal. Prodávající tímto ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) obč. zák. upozorňuje kupujícího, že kupující nese náklady spojené s navrácením zboží, resp. náklady za navrácení zboží, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (týká se zejména větších kusů nábytku).

5.4. Ve lhůtě 10-ti dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal , tedy zejména kupní cenu a náklady na dodání zboží mimo poplatku za dobírku, polatku za pojištění nebo doplňkové služby jako napr. vynáška zboží, a to nejpozději do 14-ti pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím dle čl. 5.2 obchodních podmínek; prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo než prokáže, že zboží kupujícímu odeslal. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel, vrátí prodávající kupujícímu pouze náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Peněžní prostředky vrátí prodávající kupujícímu stejným způsobem, jakým od kupujícího tyto peněžní prostředky přijal; se souhlasem kupujícího vrátí prodávající peněžní prostředky i jiným způsobem. Prodávající ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. h) upozorňuje kupujícího, že v případě, že již bylo započato s poskytováním objednané služby (např. doprava, montáž), má kupující v případě odstoupení od smlouvy povinnost uhradit poměrnou část ceny za poskytnutí těchto služeb.

5.6. Kupující bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu ve smyslu § 1833 obč. zák. za případné snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ LHŮTA

6.1. Dodání objednaného zboží anebo poskytnutí služby se uskuteční v rámci dodací lhůty, kterou uvedl prodávající v potvrzení objednávky kupujícímu. Dodací lhůta začíná plynout dnem, kdy prodávající potvrdí objednávku kupujícího. V případě platby bezhotovostním převodem začíná dodací lhůta plynout dnem připsání částky dohodnuté kupní ceny včetně souvisejících poplatků na účet prodávajícího. Při koupi vícero druhů zboží s odlišnou dodací lhůtou platí nejdelší dodací lhůta, i když prodávající zpravidla dodává zboží naráz.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskutečněné dodání zboží ve výši dojednané v objednávce dle platného ceníku a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Upozornění na nepřevzetí zásilky

Pokud kupující odešle závaznou objednávku na výrobek/zboží a již byly vynaloženy náklady u prodávajícího (závazné objednání zboží u dodavatele nebo vyexpedování zboží na dobírku, které kupující nepřevezme od dopravce dle podmínek uvedených ve způsobu dodání (bod. č. 6 – PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ , DODACÍ LHŮTA), bude mu dodatečně vystavena zálohová faktura/faktura – vyúčtování přepravních nákladů, které byly skutečně vynaloženy na zaslání a vrácení nepřevzatého zboží od dopravce zpět na sklad (přímá škoda na přepravném, balném, poplatcích za zpětné doručení a dalších souvisejících službách). Zrušení závazné objednávky od kupujícího je možné pouze písemnou formou, a to mailem na: info@nabytek-reaction.cz, nejpozději však před expedicí zboží. Prodávající proto neakceptuje storno objednávky ze strany kupujícího nebo zatajování se před kurýrem až po expedování zásilky. V případě prodlení s úhradou této faktury o více než 5 dní bude závazek postoupen k vymáhání společnosti u CreditCall, s.r.o., která bude vymáhat pohledávku ve výši min. 20 € bez DPH + další náklady spojené s vymáháním jistiny ve výši 20% z jistiny pro FO a ve výši 40% z jistiny pro PO.

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení dle platného ceníku dopravy a doručení e-shopu www.nabytek-reaction.cz

6.4. Dodání zboží přímo do domu, bytu, je potřebné objednat současně se zbožím a je samostatně zpoplatněno (dle dohody). Obvykle je zboží dodáno k prvním uzamykatelným dveřím. Dodání zboží do prostoru objektu, tedy vynesení zboží přímo do objektu, se uskuteční jen tehdy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky. Zákazník je povinen v objednávce zboží a jeho dodání upozornit prodávajícího na případné existující překážky bezproblémového příjezdu a dodání zboží do bytu, či domu.

6.5. Prodávající je oprávněn provádět částečné dodávky. Každá část dodávky platí jako samostatný obchod a může být pro tento případ vydána zvláštní faktura.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce/doručovatelské služby je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci/doručovatelské službě. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce/doručovatelské služby převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel. V případě porušení zboží uvnitř zásilky, která nebyla z vnějšku viditelně poškozena, bude reklamace řešena individuálně dle dohody se zákazníkem a přepravcem/doručovatelskou službou.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák.). Reklamaci lze podat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailom. Záruční doba činí 24 měsíců.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady, zejména, že (a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (b) se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, (c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že (e) vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (b) na odstranění vady opravou věci, (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující neuplatní své právo včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

7.4 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, (b) na odstranění vady opravou věci, anebo (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit nebo žádat přiměřenou slevu náleží kupujícímu i tehdy, pokud nelze vadu odstranit a předmět pro tuto vadu nelze řádně užívat.

7.5 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, (a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, (b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,(c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo (d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel; výjimky stanoví zákon. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

7.7. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k posouzení vady. Pro práva a povinnosti smluvních stran se použijí ustanovení § 19 zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele v platném znění, příp. ustanovení § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. obč. zák. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.8. Vzhledem k tomu, že zboží je prodáváno na základě vzorků nebo vyobrazení v katalogu, nebudou u výrobků z průmyslově vyráběných materiálů považovány malé (minimální) změny nebo odchylky v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. oproti vzorku nebo vyobrazení zboží, za jeho vady nebo za porušení kupní smlouvy. Za vady nebudou dále považovány odchylky nebo změny v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. jsou–li větší než minimální nebo malé u výrobků z přírodních materiálů (dřevo, kůže aj.). Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá živlem, v důsledku běžného opotřebení, závady způsobené nesprávným, nešetrným a nevhodným používáním zboží, jeho nesprávným nebo nevhodným umístěním, skladováním nebo dopravou, závady nebo poškození vzniklá neodbornou montáží, jakož i jiná poškození a závady z důvodů na straně kupujícího. Dále se záruka nevztahuje na čalounění a textilní části nábytku způsobené nesprávným čištěním. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození nebo závady způsobené v důsledku toho, že kupující nakládal se zbožím v rozporu s přiloženým návodem.

7.9. Opravu vad zboží provede prodávající u kupujícího anebo v prostorách určených prodávajícím. Prodávající má právo požadovat, aby kupující zboží odeslal na náklady a riziko prodávajícího anebo odevzdal zboží prodávajícím určenému dopravci. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu provést opravu zboží. Prodávající může od kupujícího požadovat, aby menší reklamované zboží přinesl zpět do určené prodejny prodávajícího, nejbližší v místě dodání, spolu s kopií dodacího listu, platebním dokladem a záručním listem.

7.10. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.11. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího písemně e-mailem, poštou

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu www.nabytek-reaction.cz

8.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Prodávající v souladu s § 1820 odst. 1 písm. j) obč. zák. tímto informuje kupujícího, že se kupující může s případnou stížností na postup prodávajícího obrátit písemně na centrálu prodávajícího na adrese sídla Prodávajícího nebo elektronicky na info@nabytek-reaction.cz a v případě, že mu nebude vyhověno, se může obrátit se stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající není členem organizace ani stranou smlouvy umožňující mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů.

8.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5. Zákazník má ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb. o obalech u kurýra možnost vrátit obalový materiál (odpovídající druhu, tvaru a velikosti prodávaného zboží). Pokud zákazník nevyužije možnosti vrácení obalu, je povinen ve smyslu zákona o obalech sám, na vlastní náklady a nebezpečí zajistit správnou likvidaci obalu.

8.6. Kupující nemůže bez předchozího souhlasu prodávajícího jednostranně započítat svoji pohledávku s pohledávkou prodávajícího. Kupující nemá právo bez předchozího souhlasu prodávajícího postoupit jakoukoliv pohledávku proti prodávajícímu třetí osobě, takovéto podstoupení je neplatné. Kupující nemá právo uplatnit si zadržovací právo na zboží ve vlastnictví prodávajícího na zabezpečení svojí pohledávky.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a tyto údaje poskytuje dobrovolně: jméno a příjmení, adresa, datum narození, příp. IČO, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely péče o zákazníka a zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze prodávajícím nebo jím určeným zpracovatelem. Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům kupujících pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejm. v průběhu správního či trestního řízení).

9.6. Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány až do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kupujícím, nejdéle však 5 let od uskutečnění posledního nákupu kupujícím u naší společnosti. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8. V případě, kdy by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. odstranění závadného stavu.

9.9. Kupující může kdykoliv požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění či vymazání.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Prodávané zboží v zásadě není vhodné na použití pro komerční účely, např. do jídelen, hotelů apod. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domácnosti.

10.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vzájemný vztah řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě odpovídajícího živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5. Jednotlivé kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné třetím osobám.

 

Všechny texty produktů, videa produktů a upravené obrázky na této stránce www.nabytek-reaction.cz jsou chráněny Copyright ©. Tyto maloobchodní podmínky nabývají platnosti dne 21.2.2021.

 

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit.
Sociálni síte

 

platby eshop nábytek Reactionplatby kartou nábytek Reaction

Kontakty

REACTION CZ s.r.o.
Na Zahradách 3170/1a
690 02 Břeclav
IČO: 049 80 662 / DIČ: CZ04980662

Email: info@nabytek-reaction.cz
Tel: +421902813111

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz